top of page

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Rest Place oraz zasad rezerwacji dokonywanych w ramach portalu internetowego funkcjonującego na stronie https://www.rest.place/.

I. DEFINICJE

 1. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Rest.Place działający pod adresem internetowym www.rest.place, którego właścicielem i administratorem jest Rest Place, 

 2. Włascicielem marki Rest Place jest INVENTIVE studio sp. z o.o., adres: Potockich 29, 04-566 Warszawa, NIP: 9522204338 KRS: 0000830652
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN   . Dane kontaktowe: rest.placepolska@gmail.com

 3. Rezerwujący – Osoba korzystająca z Portalu w celu dokonania Rezerwacji lub osoba, która dokonała Rezerwacji za pośrednictwem Portalu.

 4. Gospodarz – Właściciel obierku Rest Place Mszczonów

 5. Rest Place Mszczonów - domek na wynajem położony w miejscowości Marków-Świnice, Wiejska 7a, 96-320

II. DOKONYWANIE REZERWACJI

 1. W celu dokonania rezerwacji, Rezerwujący powinien wypełnić formularz rezerwacyjny na Portalu oraz dokonać płatności za wynajem.

 2. Formularz powinien zawierać następujące dane:
  a) datę, od której Rezerwujący chce wynająć domek;
  b) datę, do której Rezerwujący chce wynająć domek:
  c) dane kontaktowe, w tym elektroniczny adres kontaktowy oraz numer telefonu;
  d) inne dane wskazane w formularzu rezerwacji

 3. Po wypełnieniu formularza oraz opłaceniu rezerwacji Rezerwujący otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację. 

Gospodarz może wprowadzić minimalny okres najmu. W takim przypadku, żeby dokonać rezerwacji, Rezerwujący musi chcieć wynająć domek na co najmniej ten okres. Informacje o minimalnym okresie najmu znajdują się w Portalu.

III. POLITYKA ANULOWANIA REZERWACJI

 1. W razie anulowania rezerwacji przez Rezerwującego na 60 lub więcej dni kalendarzowych przed dniem, od którego zgodnie z pkt II.2 Regulaminu, Rezerwujący miał wynająć domek będący przedmiotem rezerwacji, Gospodarz zwraca Rezerwującemu całość wpłaty, o której mowa w pkt II.1 Regulaminu. 

 2. W razie anulowania Rezerwacji przez Rezerwującego na mniej niż 60 dni kalendarzowych przed dniem, od którego Rezerwujący zgodnie z wiadomością wskazaną w pkt II.2 Regulaminu miał wynająć domek będący przedmiotem Rezerwacji, Gospodarz zatrzymuje całość wpłaty, o której mowa w pkt II.1 Regulaminu. 

 3. Gospodarz nie zapewnia możliwości zmiany terminu rezerwacji.

IV. DOBA HOTELOWA

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 16.00 oraz kończy się o 11.00

 2. Prosimy o terminowe kończenie swojego pobytu, ponieważ Gospodarz musi przygotować domek na pobyt kolejnych Rezerwujących.

 3. W przypadku wcześniejszego (przed rozpoczęciem pobytu) ustalenia z Gospodarzem, Rezerwujący może wykupić możliwość późnego wymeldowania w cenie 200 pln, zgodnie z cennikiem w formularzu rezerwacji.

V. ZASADY PANUJĄCE PODCZAS POBYTU

 1. W domku panuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz ognia (w tym świec). Gospodarz zastrzega sobie prawo naliczenia kary w wysokości 1,000 pln w przypadku złamania tego punktu regulaminu.

 2. Gospodarz przygotował wyznaczone miejsce do palenia ogniska oraz palenisko. Zabrania się palenia ogniska w miejscu do tego niewyznaczonym. Pamiętaj, aby ugasić ogień, przed pójściem spać.

 3. Miejsce Rest Place Mszczonów stworzone jest dla wypoczynku w harmonii. Zabrania się organizowania imprez oraz słuchania głośnej muzyki,

 4. Na terenie Rest Place Mszczonów, może przebywać jedynie liczba osób wskazana w rezerwacji. 

 5. Na terenie Rest Place Mszczonów, osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką dorosłych.

 6. Na terenie Rest Place Mszczonów mogą przebywać zwierzęta pod opieką swoich właścicieli. W przypadku pobytu ze zwierzakiem obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 500 pln.

 7. W trakcie pobytu nie zapewniamy usługi sprzątania. Gospodarz przygotowuje domek posprzątany na przyjazd Rezerwującego. Zapewnione są świeże ręczniki. Jednak podczas pobytu Rezerwujący dba o porządek samodzielnie.

 8. Gospodarz nie zapewnia wyżywienia.

 9. W Rest Place Mszczonów nie ma Internetu dostępnego dla gości. 

 10. Rest Place Mszczonów jest miejscem w naturze. Oznacza to, że jesteś Rezerwujący oraz goście muszą przygotować się na możliwe warunki pogodowe, oraz zabezpieczyć się przed pogryzieniami owadów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Portalu i konta wymaga posiadania:
  a) urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  b) elektronicznego adresu kontaktowego (poczty e-mail);
  |c) oprogramowania do odczytywania plików PDF;
  d) przeglądarki Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 47.0 albo Google Chrome 52 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików Cookies.

 2. Rest Place zapewni dostępność Portalu przez 80% czasu w skali miesiąca kalendarzowego.

 3. Rezerwującymi mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 4. Rest Place zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu, za które strony uważają:
  a) wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Rest Place aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tego orzeczenia, decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego aktu wiążącego Rest Place,
  b) zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tych zmienionych przepisów prawa,
  c) wprowadzenie nowych produktów lub poprawa przez Rest Place istniejących funkcji lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji i usług świadczonych przez Rest Place, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami,
  e) rezygnacja z niektórych funkcji lub usług lub zmiana istniejących funkcji lub usług świadczonych przez Rest Place ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w  dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem usługi z oferty Rest Place albo ustaniem umowy Rest Place z podmiotem, z którego usług Rest Place korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami
  f) konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Rezerwującego.

 5. Rest Place poinformuje Rezerwującego i Gospodarza o  zmianie Regulaminu i  o  dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Rezerwującego i Gospodarza o zmianie.

 6. Rest Place informuje Rezerwującego o zmianach Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu na ostatni adres elektroniczny Rezerwującego podany Rest Place.

 7. Zmiany Regulaminu obowiązują Rezerwującego od terminu określonego przez Rest Place, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Rezerwującego o zmianach dany Rezerwujący nie wypowie umowy wiążącej go z Rest Place. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres contact@rest.placepolska@gmail.com.pl Jeżeli Rezerwujący nie wypowie umowy wiążącej go z Rest Place, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.rest.place/

 9. Gospodarz i Rezerwujący ponoszą koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

 10. Zabronione jest dostarczanie poprzez Portal lub konto treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu lub konta w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Rest Place, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.

bottom of page